MYSTERY EMPLOYEE

Als onbekende, nieuwe medewerker ervaar ik snel hoe de hazen lopen binnen jouw organisatie.

Houd men zich aan de gemaakte afspraken? Is men intrensiek gemotiveerd? Denkt men van uit de gast? Wordt er geroddeld? Wat voor een cultuur is er? Levert men kwaliteit? Hoe is de medewerkerstevredenheid? Weet men wat er verwacht wordt?

Zomaar een paar zaken waar je het gevoel van grip kan verliezen. Het gevoel dat je geen grip meer kan krijgen op het keukenteam en er negatief gescoord wordt .

Als er dingen spelen die onder de oppervlakte leven waar je niet de vinger op kan leggen. Of erger nog als je het gevoel hebt dat de gast de dupe wordt van hinderlijk gedrag.

De mystery employeetool zet ik vaak in aan het begin van een traject, noem het een nulmeeting. Een startpunt van waaruit ik doelen en resultaten meetbaar wil maken. Niet om medewerkers af te luisteren, maar om te inventariseren wat zij nodig hebben om maximaal te functioneren.

Uiteraard ga ik zeer voorzichtig om met vertrouwelijke informatie die jou, jouw medewerkers of jouw bedrijf kunnen schaden. Ik als mystery employee werk mee! Ik kijk door de ogen van de medewerker.

Hoe werk ik?

Hoe minder mensen weten weten over de inzet van mij als professionele mystery employee hoe beter!

Het is wel belangrijk dat ik weet waar de focuspunten liggen. In een gesprek met jou als ondernemer bespreken we wat volgens jouw de focuspunten zijn. Uiteraard heb ik zelf ook een paar vaste focuspunten. Zo weet ik precies waar ik op moet letten en zal ik tijdens mijn rapportage uitwijden over onze focuspunten.

Ik adviseer om een mystery employee een aantal diensten in jouw bedrijf mee te laten draaien. Zo kan ik een zo goed mogelijke traject opstellen.